Annuleringsfonds camping Kohnenhof

ANNULERINGSFONDS

Indien u extra zekerheid wilt, kunt u gebruik maken van ons annuleringsfonds.

De premie bedraagt 5 % van het totaalbedrag. Bij annulering vindt geen terugbetaling plaats van de kosten van het annuleringsfonds en de reservering. 

A. Bij annulering 2 weken of langer voor de aankomstdatum wordt het volledige (vooruitbetaalde) bedrag voor de niet genoten periode voor 100% terugbetaald. 

B. Bij annulering 2 weken voor aankomstdatum zal het aanbetaalde bedrag voor 50% terugbetaald worden.

C. Bij annulering 1 week of korter voor aankomstdatum zal het aanbetaalde bedrag voor 25% terugbetaald worden.

Geaccepteerde redenen zijn: ernstige ziekte, of overlijden van uzelf of één van de reisgenoten, van (schoon)ouders, broer, zus, zwager, schoonzus of eigen kinderen.

Om gebruik te kunnen maken van een vergoeding op basis van het annuleringsfonds, dient u in alle gevallen een bewijs te overleggen, dat door een oorzaak buiten uw schuld, de door u gemaakte afspraken niet, of niet volledig kunnen worden nagekomen.