Privacybeleid camping Kohnenhof

Privacybeleid van Camping Kohnenhof sárl

1. Bedrijfsgegevens

Ons bedrijfsadres is Kounenhaff 7, 9838 Eisenbach, gemeente Hosingen. Ons e-mailadres is info@campingkohnenhof.lu
Onze website is www.campingkohnenhof.lu
Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is B202181

Ons BTW-nummer is LU 28155952

2. Privacybeleid

Het Privacybeleid van Camping Kohnenhof geldt voor iedere bezoeker van de camping en iedereen die onze website bezoekt. Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Europese Algemene verordening gegevensbescherming stelt.

3. Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkom- sten ter zake van recreatie en toerisme en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u bij een bezoek aan de camping om informatie vraagt of een boeking doet, een contact- of aan- meldformulier op de website invult, een boeking via internet maakt en/ of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zo lang als naar de aard van de administratieve handeling, het formulier en/ of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Zonder uw toestemming verkopen wij uw gegevens niet. Uitsluitend derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw reservering of bestelling ontvangen louter uw gegevens die daarvoor nodig zijn.

4. Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP- adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden zonder uw toestemming door de camping niet aan derden verstrekt.

5. Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overge- bracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effec- tiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

6. Social media

Op de website kunnen knoppen opgenomen worden om pagina’s te kunnen promoten en/ of delen op sociale netwerken zoals – maar niet beperkt tot – Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de social media bedrijven zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van die social media bedrijven (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

7. Nieuwsbrief

Wij bieden met regelmaat een nieuwsbrief waarmee wij gei?nteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van recreatie op ons park, onze accommodaties, evenementen en attracties in de omgeving en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmel- den. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt zonder uw toestemming nimmer aan derden verstrekt.

8. Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een een- voudig en klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het ge- bruiksgemak van de website kan beperken.

9. Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoon- lijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schrifte- lijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden via de hierboven in paragraaf 1 genoemde contactgegevens.

10. Communicatie en vragen

Als u ons via internet uw postadres heeft verstrekt, zult u de informatie die u heeft aangevraagd op dit adres ontvangen als u daarom heeft verzocht. In beginsel zal alle communicatie met u verlopen via een door u opgegeven e-mailadres, dan wel telefonisch. Indien u vragen heeft over ons Privacybeleid, dan kunt u ons altijd per e-mail een bericht sturen. Wij helpen u graag verder.

11. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons telkens het onverminderde recht voor deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.